Jak se přihlásit

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu www.kalendarroku2023.cz, zaslat elektronicky podklady pro katalog a poslat dva výtisky od každého přihlášeného kalendáře na adresu organizátora (Kalendář roku 2023, DIGIRAMA, s.r.o., Dusíkova 793/1, 638 00 Brno)

Kdo se může přihlásit?

  • vydavatel
  • tiskárna
  • grafické studio
  • agentura
  • fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vydavatele

Do kdy se přihlásit a kolik je účastnický poplatek?

Uzávěrka přihlášek je 25. 1. 2023. Přihlášku je nutné podat elektronicky na www.kalendarroku2023.cz

S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli snížit přihlašovací poplatky. Pro komerční subjekty činí přihlašovací poplatek 1000 Kč (bez DPH) za každý přihlášený kalendář. Školy a neziskové organizace jsou od poplatku osvobozeny.

Úhradu účastnického poplatku proveďte prosím na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme na Váš kontaktní e-mail uvedený v přihlášce, nejpozději do 25. 1. 2023.

Dva výtisky soutěžních kalendářů je třeba zaslat nejpozději do 25. 1. 2023 na adresu:

Kalendář roku 2023, DIGIRAMA, s.r.o., Dusíkova 793/1, 638 00 Brno