LEONHARD KURZ - roční nástěnný kalendář 2023

Přihlašovatel /vydavatelKURZ Czech & Slovak s.r.o. / LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Grafik/fotografg.a.s. unternehmenskommunikation GmbH
TiskárnaGräfe Druckveredelung GmbH, Bielefeld, Německo
Druh papíruSAPPI Algro Design Duo 250 g
Tisková technikaOfsetový tisk
Tiskový strojGietz FoilCommander 1060
Povrchová úpravaHorká ražba, studený přenos
Základní myšlenkou tradičního kalendáře firmy KURZ je poskytnout dceřinným společnostem příležitost prezentovat svou zemi. Pro rok 2023 bylo vybráno Maďarsko, kde v letošním roce slaví pobočka 30 let od svého založení. Hlavním motivem je Széchenyiho řetězový most v Budapešti, jedna z nejznámějších dominant města na Dunaji. Jeho prostřednictvím byla propojena tehdy ještě samostatná města Buda a Pešť, což mělo zásadní význam pro hospodářský rozmach. V pozadí je vidět Hradní kopec na budínské straně Dunaje. Zušlechtění technologií studeného přenosu s použitím ALUFIN® KPS (patentováno) dává čtyřbarevnému přetisku v ofsetu mimořádnou svítivost. Dekorace ražené za tepla a reliéfní ražba letopočtů a folklórních prvků pomocí fólií LUXOR® 429 N a LUXOR® 385 poskytují viditelné a hmatatelné akcenty a působivou plasticitu.