Správa osobních údajů, které nám poskytnete

Při vyplňování přihlášky je přihlašovatel požádán o souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Správcem osobních údajů, který určuje účel zpracování osobních údajů, je společnost DIGIRAMA, s.r.o., Dusíkova 793/1, 638 00 Brno. 

Zpracovávány jsou zejména kontaktní údaje, které tazatel poskytne v přihlášce do soutěže (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa). Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat na adrese: vera@kalendarroku2020.cz. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely výše uvedené a po dobu nezbytně nutnou pro zpracování přihlášky do soutěže, nejdéle však po dobu jednoho roku.

 

Souhlas je udělen elektronickým odesláním přihlášky. Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé na základě tohoto souhlasu zpracovávají všechny osobní údaje uvedené v přihlášce (zpracování může mít podobu shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava, vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření (osobní údaje jsou uchovávány na pevném počítačovém disku a přístup je chráněn heslem).