Kalendář může do soutěže přihlásit jeho vydavatel, firma, která se podílí na jeho tvorbě či výrobě (agentura, grafické studio, tiskárna atd.), nebo jakákoli právnická či fyzická osoba se souhlasem vydavatele.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Anotace, komentář ke vzniku díla, umělecký záměr vydavatele, autora nebo grafika, detailní popis technického zpracování. Tento text bude využit při popisu a prezentaci díla.

Ve formátu jpg nebo pdf (v tiskové kvalitě).


Čestné prohlášení Přihlašovatel zodpovídá za správnost uvedených údajů. Přihlašovatel potvrzuje a je si vědom, že odevzdáním soutěžních prací a účastí v soutěži souhlasí s podmínkami soutěže a současně přihlášením díla do soutěže není v rozporu s autory díla, dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon).

Odesláním vyplněné přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete zde.